CENTRE FOR MANAGEMENT OF ENVIRONMENT, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (CMeOSH)

Latest News


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.2/2022 (KALI KE-328) ''TAKWIM CMeOSH BAGI MESYUARAT JPKKPI, KURSUS PKKP DAN PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA DAN FAIL PKKP BAGI TAHUN 2022''


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.51/2021 (KALI KE-326) PENGLIBATAN CMeOSH SEBAGAI PENCERAMAH DALAM WEBINAR ON OCCUPATIONAL HEAT STRESS AND RISK MANAGEMENT


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.32/2021 (KALI KE-307) '' KURSUS KESELAMATAN ELEKTRIK & PERTOLONGAN CEMAS BERFOKUS KEPADA STAF 3PI''


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.30/2021 (KALI KE-305) “MESYUARAT JAWATANKUASA PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INDUK (JPKKPI) UMK BIL.03/2021 (KALI KE-26)’’


READ MORE..


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.27/2021 (KALI KE-302) ‘’ KEPERLUAN PENAKSIRAN RISIKO KEPADA KESIHATAN TERHADAP BAHAN KIMIA YANG DIGUNAKAN DI TEMPAT KERJA ’’


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA “CMeOSH” BIL.28/2021 (KALI KE -303) “ KELEBIHAN AMALAN REVERSE PARKING’’


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL. 29/2021 (KALI KE-304) ''AUDIT DALAMAN ISO 45001:2018 (SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN) OHSMS”


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.16/2021 (KALI KE-291) “MESYUARAT JAWATANKUASA PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INDUK (JPKKPI) UMK BIL.02/2021 (KALI KE-25)’’


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.17/2021 (KALI KE-292) “UMK MENTOR PROGRAM SOHELP DIY DI IPG KOTA BHARU”


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.18/2021 (KALI KE-293) “KURSUS ERGONOMIK DI TEMPAT KERJA’’


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.15/2021 (KALI KE-290) “KURSUS PENILAIAN RISIKO KIMIA KE ATAS KESIHATAN (CHEMICAL HEALTH RISK ASSESSMENT) BERFOKUS KEPADA STAF YANG MENGENDALIKAN BAHAN KIMIA DI UMK”


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL.16/2021 (KALI KE-291) “MESYUARAT JAWATANKUASA PERSEKITARAN, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN INDUK (JPKKPI) UMK BIL.02/2021 (KALI KE-25)’’


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE.. 


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

YBhg. Prof. Dato'/Prof. Datuk/Prof./Prof. Madya/Dr./Tuan/Puan,

HEBAHAN CAKNA BIL. 5/2021 (KALI KE-280) ''TUJUA


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL. 46/2020 (KALI KE-275 ) " PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) DI SEKTOR AWAM"


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL. 45/2020 (KALI KE-274 ) " AUDIT PENGAWASAN KALI PERTAMA PENSIJILAN ISO 45001:2018 SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OHSMS)"


READ MORE..


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL. 33/2020 (KALI KE-262) ''PEMATUHAN KEPADA PERATURAN, GARIS PANDUAN DAN SOP PENCEGAHAN COVID-19 DI UMK ''


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL. 34/2020 (KALI KE-263) ''KAWALAN PENCEGAHAN COVID-19 DI UMK ''


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL. 35/2020 (KALI KE-264) '' LAWATAN TAPAK BAGI PEMASANGAN UMK-VISS DAN BARRICADE AREA SELARAS PEMATUHAN KEPADA SOP PENCEGAHAN COVID''


READ MORE..


READ MORE..

HEBAHAN CAKNA "CMeOSH" BIL. 26/2020 (KALI KE-256) ''SESI RAMAH MESRA DAN PERBINCANGAN BERSAMA YB. DATUK PENGERUSI NIOSH MALAYSIA BERKAITAN PROGRAM KEBERSAMAAN NIOSH@UMK BAGI MENCIPTA KECEMERLANGAN OSH DI MALAYSIA''

7 Julai 2020 (Jumaat) –  Universiti Malaysia  Kelantan melalui Pusat Pengurusan Persekitaran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (CMeOSH) telah menerima kunjungan daripada Pengerusi


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..


READ MORE..

TAKLIMAT BERKENAAN GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN SERTA PERSEKITARAN DI UMK DALAM TEMPOH PKPB


READ MORE..

EVENT OF SUBMISSION OF FACE SHEILD VISOR TO DOSH KELANTAN

UMK@SOCIETY: SUBMISSION OF ‘FACE SHIELD VISOR’ UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN TO DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL AND HEALTH (DOSH) KELANTAN


READ MORE..

MEETING JPKKPI UMK

MEETING JPKKPI UMK


READ MORE..

OPS PENGHANTARAN PULANG PELAJAR UMK KAMPUS JELI


READ MORE..

OPS PENGHANTARAN PULANG PELAJAR UMK BACHOK


READ MORE..

OPS PENGHANTARAN PULANG PELAJAR UMK KAMPUS KOTA


READ MORE..